10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki…

3867

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin Anadolu Üniversitesi’nden e-sertifika almak suretiyle işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde, İSG-KATİP’teki gerekli düzenlemeler tamamlanıp Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilinceye kadar, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Ek-4’ünde yer alan belgenin doldurularak 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili kişilere imzalatılması ve gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmesi veya istenildiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir