Duyurular

D1

ODA HATA BİLDİRME FORMU

ESBİS ortamında tespit edilen hataların işleneceği formu indirmek için tıklayınız.

D1

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KULLANILACAK EVRAKLAR

Olağan Genel Kurul Toplantılarında Kullanılacak Evraklar (word dosyası)

D1

2017 YILI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 2. DÖNEM

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında 10/01/2017 tarihinde...

D1

Kütahya Defterdarlığı tarafından 19.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren “6736 Sayılı …

Kütahya Defterdarlığı tarafından 19.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren “6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin...

D1

6735 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun…

6735 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe...

D1

Maliye Bakanlığı’nca 05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de…

Maliye Bakanlığı’nca 05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 473 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2014 yılı...

D1

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki…

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin Anadolu Üniversitesi’nden e-sertifika...

D1

Genel sağlık sigortası olup, altmış günden fazla prim borcu bulunduğu için…

Genel sağlık sigortası olup, altmış günden fazla prim borcu bulunduğu için sağlık hizmeti alamayan esnaf ve sanatkarların ve bunların bakmakla yükümlü...