Archives post

D1

6735 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun…

6735 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe...

D1

Maliye Bakanlığı’nca 05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de…

Maliye Bakanlığı’nca 05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 473 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2014 yılı...

D1

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki…

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin Anadolu Üniversitesi’nden e-sertifika...

D1

Genel sağlık sigortası olup, altmış günden fazla prim borcu bulunduğu için…

Genel sağlık sigortası olup, altmış günden fazla prim borcu bulunduğu için sağlık hizmeti alamayan esnaf ve sanatkarların ve bunların bakmakla yükümlü...