N3kq3mAdG0OGWRyIYM75fQ

KALFALIK VE USTALIK BELGESİ SAHİPLERİNE DİPLOMA İMKANI

742

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık veya ustalık belgesi almış olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil olmayan öğrencilerin de diploma sahibi olabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce “Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı” başlatıldığı bildirilmiştir.
Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programına, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çıraklık uygulamaları kapsamındaki güncel alan/dallar ile bu alan/dalların karşılığı olan önceki alan/dallardan kalfalık veya ustalık belgesi almış olanlar başvuru yapabileceklerdir.
Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programında alınması gereken dersler ile bu dersleri diğer ortaöğretim kurumlarından almış olanların muafiyet durumları hususunda uygulama birlikteliğinin sağlanması açısından “Telafi Programı Ders Tablosu” ve “Telafi Programı Muafiyet Tablosu”na aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

DİPLOMA TELAFİ PROGRAMI TABLOSU
DERSLERİNİN KARŞILIK TABLOSU