birlik

2024/39 SAYILI GENELGE; ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ(EİDS) YETKİ DOĞRULAMA UYGULAMASI

181